top of page
kapa-taklist-vinkel-gera.jpg

TAGE NORÉN OM LISTJIGGENS TILLKOMST

Jag upplevde det lite krångligt att gera taklist. Fick för mig att göra någonting för att underlätta det arbetet. Tänker att det måste finnas möjlighet till att förenkla vardagen. 

 

Så småningom så hade jag en enkel men ändå klar bild över hur man skulle kunna arbeta fram en lösning till ett verktyg för att gera på ett enklare sätt. Mina kunskaper i att med datorn rita tredimentionellt är en tillgång som är ovärderlig när man ska jobba fram en produkt. När jag fått fram ett ritningsunderlag så vänder jag mig till Vännäs Verkstad med mina ritningsfiler. Jag får min innovation utskriven i deras 3D-skrivare. Så står jag där med en prototyp i mina händer, ser möjlighet till förbättringar, justerar ritningsunderlaget, ny 3D utskrift. Listjiggen består av två i varandra rörliga delar. Den första prototypen är klar. Fantastiskt!

Jag behöver tillverka ett formverktyg för att producera min listjigg. Den ska gjutas i hållbar plast. Formverktyget tillverkas av Ågrens mekaniska i Strömsund, Jämtland. Under den process som pågått har jag sökt patent på min innovation.

 

Min bakgrund

De senaste 28 åren har jag jobbat som provningstekniker hos RISE SMP Svensk Maskinprovning AB. Mina arbetsuppgifter innebar att utföra provningar på inkomna uppdrag och att även tillverka provningsutrustning för att kunna utföra provningarna. Ständigt nya utmaningar. 2018 gick jag i pension. 

 

Mina första 15 yrkesverksamma år arbetade jag med framtagning av fixturer, jiggar och prototyptillverkning hos AB Ålö-maskiner i Brännland, Umeå. Därefter 3 år på dåvarande Pharmacia Biotech i Umeå som verktygsmakare.

 

Har i mitt privatliv alltid levt med att hitta lösningar som gör tillvaro och arbete enklare. Exempel på mina innovationer är: 

  • Markberedare för skogsbruket.

  • Dunkminne, märkningsanordning för bränsledunkar.

  • Stödbensanordning för skogsvagnar.

  • Djupt innvolverad i framtagning av lås avsett att förhindra stöld av diesel.

  • Brytjärn för trädfällning.

  • Listjiggen.

 

Jag har fått två patent och ett mönsterskydd.

Har du några frågor om Listjiggen? Kontakta mig gärna. 

Tage Norén

bottom of page